Suport Social

A la Fundació Crèdit Andorrà estem al servei de la societat.  El benestar de la població en general és una de les accions sobre les quals pensem que podem i hem de contribuir de manera decidida i eficaç.

Per aquesta raó, promovem programes per millorar substancialment les condicions de vida de tots els ciutadans del Principat: fomentem hàbits saludables, acostem a les famílies els darrers avenços en salut i ajudem els col·lectius amb risc d'exclusió social.

L'espai - Fundació Crèdit Andorrà
L'espai

La gent gran mereix una atenció especial per part de la societat. Des de la Fundació Crèdit Andorrà volem participar en l’aportació d’eines i de mitjans per incidir positivament en l’assoliment del seu benestar.

La salut al dia - Fundació Crèdit Andorrà
La salut al dia

Des de la Fundació Crèdit Andorrà treballem per explorar cada dia noves vies per ajudar la població a aconseguir una millor qualitat de vida.

Altres col·laboracions socials - Fundació Crèdit Andorrà
Altres col·laboracions socials

Des de la Fundació Crèdit Andorrà donem suport i col·laborem amb diferents entitats que recolzen a aquelles persones que mereixen una atenció especial.